Confidentiality

S.C. INTELLIGENT SOLUTIONS SERVICES S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 8876.

Politica de Confidentialitate Intelligent Solutions Services S.R.L.
Prezenta politică stabilește modul în care Intelligent Solutions Services SRL (în continuare denumit „IntelSol”) colectează și prelucrează date cu caracter personal și respectă cerinţele legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare „Politică”).

Noua reglementare europeană în materia protecţiei datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (în continuare „Regulamentul”).

Această politică de confidențialitate se aplică site-ului www.intelsol.ro precum şi tuturor activităţilor auxiliare necesare a fi desfăşurate pentru îndeplinirea activităţii principale a companiei IntelSol, aceea de activitati de consultanta in tehnologia informatiei.

Scopul colectării și prelucrării de date cu caracter personal
IntelSol colectează si prelucrează date relevante pentru nevoile clientilor (cum ar fi datele necesare analizei cererii si ofertării, datele necesare incheierii unui contract, datele necesare pentru participarea la licitaţii publice), în scopul ofertării şi prestării de produse şi servicii. Pe langă aceste date, IntelSol, mai prelucrează date ale angajatilor săi sau ai potenţialilor angajaţi (candidati) în scopul gestionării resurselor umane.

Toate informaţiile cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de IntelSol şi/sau de partenerii săi de încredere.

Care sunt categoriile de date pe care le colectăm si prelucrăm
Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, fotografie, adresa, studii, istoric profesional, informaţii financiare şi alte informaţii suplimentare pe care persoanele vizate decid în mod voluntar să le partajeze.

Pentru ce folosim datele cu caracter personal
Pentru prelucrarea comenzilor și furnizarea serviciilor
Când un client efectuează o achiziţie sau cand solicită o cerere de ofertă, în funcţie de cazul respectiv, ar putea fi solicitat să furnizeze anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a serviciilor de consultanta tehnica. De asemenea, pentru a prelucra comanda clientului, ne asiguram că informaţiile cu caracter personal şi financiar furnizate sunt protejate si exacte.

Pentru recrutarea de personal necesar ocupării posturilor disponibile
Oricine este interesat de ocuparea unui post pe care IntelSol il are disponibil poate completa candidatura sa în formularul de pe pagina de cariere a site-ului nostru.

Pentru gestionarea resurselor umane şi respectarea clauzelor contractului de munca, inclusiv descărcarea de obligatii stabilite prin lege sau prin regulamentul intern:
– gestionarea, planificarea si organizarea muncii;
– asigurarea egalitatii si diversitatii la locul de munca;
– asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca;
– evaluarea capacitatii de munca a salariatilor;
– valorificarea drepturilor de asistenta sociala;
– protectia proprietatii unui angajator sau a unui client;
– exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de munca;
– organizarea incetarii raporturilor de munca.

IntelSol a luat următoarele măsuri pentru a proteja datele pe care le colectează:

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea prelucrării în siguranţă a datelor şi informațiilor cu caracter personal, IntelSol a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe următoarele direcţii de acţiune:

Identificarea și maparea fluxurilor de date;
Proceduri privind stocarea și nivelurilor de acces;
Măsuri de siguranță privind protejarea computerelor si a terminalelor de acces, atat fizic cat și din punct de vedere al accesului la datele pe care le conțin și al atacurilor cibernetice;
Instruirea personalului;
Asigurarea continuității procesului de protecție a datelor.
Care sunt drepturile persoanelor vizate pe care IntelSol le respectă:

Accesul la informaţiile cu caracter personal
Fiecare client sau utilizator are dreptul să cunoască scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la persoana vizata.

Asigurarea disponibilităţii unei copii a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem
Orice client sau utilizator ne poate contacta dacă doreşte o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre el.

Rectificarea datelor introduse greşit
Dorim să asigurăm că informațiile clienţilor sau utilizatorilor cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Ei ne pot solicita să corectăm sau să eliminăm informațiile considerate inexacte sau învechite.

Ştergerea informaţiilor cu caracter personal
Oprim prelucrarea sau putem chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre un client sau utilizator, daca acesta ne solicită acest lucru. În cazul în care informaţiile cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale faţă de respectivul client, IntelSol ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile cu caracter personal sunt necesare pentru ca IntelSol să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea clientului nu poate fi gestionată.

Obiecţii impotriva modului în care gestionăm datele
Orice client sau utilizator are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care IntelSol îl consideră legitim. In plus, oricine are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal in scopuri de marketing direct.

Dreptul la Portabilitate
Solicitarea transferului datelor sale personale pe care le deţinem către un alt operator de date (dreptul la portabilitate).

Dreptul de a se adresa Autoritatii
In situatia in care persoana vizata considera ca i-au fost incalcate drepturile, are dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Persoana vizata isi poate exercita drepturile expuse anterior contactandu-ne la adresa de e-mail: dpo@intelsol.ro.

Durata de stocare a datelor
Datele pe care IntelSol le colectează și prelucrează sunt stocate doar pe perioada îndeplinirii obligaţiilor comerciale/ contractuale, apararea interesului legitim a societatii sau a îndeplinirii altor scopuri descrise mai sus.

Actualizarea politicii de confidentialitate
Politica de confidentialitate poate fi actualizata din cand in cand, astfel incurajam vizitatorii site-ului sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile de confidentialitate.

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By accepting our Terms and Conditions, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Terms & Conditions

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close